Er du påvirket af CamperWorlds manglende levering af autocampere eller refusion?

Det er der desværre flere familier, der er. Her på hjemmesiden forsøger den tidligere direktion, bistået af juridiske og finansielle rådgivere, at redegøre for, hvorfor flere familier er endt i en enormt uheldig situation.

Salgsselskabet CamperWorld A/S har siden efteråret 2019 udlejet autocampere til danske familier. For sæsonen 2020 var det planen at sende danske familier på camperferie. Forventningen til sæsonen var meget positiv. Ny ledelse trådte til i september 2019 for at styrke forretningen på det strategiske plan. Virksomheden var tilsyneladende bygget på et godt og stærkt koncept. Dog kollapsede grundlaget for virksomheden, da det ikke var muligt at opnå den forventede finansiering, man var stillet i udsigt, pga. covid-19 – og man kæmpede til det sidste med at opnå alternative aftaler, hvilket desværre ikke var muligt.

Salgsselskabet Camperworld A/S blev i hverdagen drevet af bestyrelsesformanden, på det operationelle niveau via formandskabet, som i øvrigt også er selskabets hovedaktionær og direktør indtil 30/9 2019, hvor ny direktør indtrådte for at styrke ledelsen på det strategiske niveau.

Nedenstående udtalelse (den 2. juli 2020) kommer fra den tidligere ledelse, finansielle og juridiske rådgivere i sagen:

”… Umiddelbart efter et internt møde hvor man indser, at selskabet ikke er i stand til at få indgået de nødvendige leasingaftaler således, at udlejningsbilerne kan blive fragtet til Danmark og udlejet kontaktes uafhængig revisor. Denne nyhed var i stærk kontrast til tidligere udmeldinger fra bestyrelsesformanden, hvor denne gentagende gange har forsikret ledelsen om, at leasingkontrakten ”var lige på trapperne” og alt var i orden.

Vi analyserer på tallene og det står os klart, at selskabet nu ikke er i stand til at indfri forpligtelserne i takt med at de forfalder. På den baggrund anbefalede revisoren sammen med hans juridiske samarbejdspartner, at selskabet skal stoppe betalingerne og skal kontakte advokat med henblik på at selskabet kan komme under konkursbehandling i det retslige system. Dette for at sikre kreditorerne, herunder de mennesker som hel eller delvist har indbetalt forudbetaling og leje, bedst muligt og ligeligt som er krævet efter Dansk lov.

Det er i Danmark desværre ikke muligt for en direktør at melde et selskab konkurs. Dette kræver flertal i bestyrelsen, hvilket ikke har været muligt at skaffe, idet bestyrelsesformanden ville videreføre selskabet. Efter juridisk konsultation valgte daværende ledelse og et bestyrelsesmedlem derfor at trække sig fra selskabets ledelse – der var ikke andre relevante muligheder. Selskabet vil såfremt, generalforsamlingen ikke indsætter en gyldig bestyrelse og direktion, blive tvangsopløst ved skifteretten i løbet af kort tid.

Det er vores klare opfattelse, at tidligere ledelsen har ageret iht. god direktørskik og har handlet som den skulle i en sådan situation.

En direktør i et kapitalselskab er ikke personligt ansvarlig overfor et selskabets kreditorer – det er helt fundamentalt efter dansk ret. Man kan alene blive krævet erstatning om man personligt har handlet ansvarspådragende. Refusion via private midler vil være et fundamentalt brud på selskabsretten og er i øvrigt ikke muligt efter gældende skatteregler.

Det er en ekstremt beklagelig situation for alle involverede, dog særligt for disse, som efter alt at dømme har mistet deres penge, udtaler den tidligere direktør. Denne vil utroligt gerne hjælpe de ramte familier ved at stoppe selskabet og begrænse skaderne mest muligt. Dette gøres bedst ved, at der indgives en konkursbegæring mod Salgsselskabet Camperworld A/S – på denne måde kan selskabets drift stoppes og der kan indsættes en kurator, som fordeler selskabets midler ligeligt og fair imellem selskabets kreditorer.

Den tidligere direktør og hans familie har privat modtaget henvendelser med trusler og afpresning. Vi vil gerne give alle sikkerhed for, at den tidligere direktør med garanti vil håndtere sagen professionelt og naturligvis med hensyn til de ramte i sagen, trods han ikke længere har en rolle i selskabet. Men samtidig tager man afstand fra trusler og afpresning. Dette gør den tidligere direktør og hans familie meget utryg, hvorfor disse sager bliver politianmeldt.

Vi vil opfordre alle de ramte til samlet at søge juridisk hjælp og indgive en konkursbegæring mod Salgsselskabet CamperWorld A/S.

Med venlig hilsen

Tidligere ledelse, samt juridiske og finansielle rådgivere

Af hensyn til den tidligere direktør og hans families sikkerhed har man i ovenstående skriv valgt at anonymisere den tidligere direktørs navn/identitet.